Pirret och Lust på KOLLA KULTUR

Kompetensutveckling och inspiration! Kulturupplevelser varvat med goda exempel, föreläsningar, samtal och workshops.

Alla som arbetar i Stockholm är varmt välkomna – lärare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger, elevhälsa och skolledare. Kulan erbjuder tre datum med olika program för att du ska kunna välja det innehåll som känns mest relevant för dig. Helt kostnadsfritt.

https://kulan.stockholm/kolla-kultur-2021/
Anna Bergqvist, lärare på Blackebergs gymnasium berättar om hur hon använt kultur som en ingång för att arbeta med det nya kunskapsområdet. I texten får vi också ta del av hur Anna hanterat undervisningen som till stor del skedde på distans på grund av pandemiåret 2021. Hon var bland annat och såg Pirret med sin gymnasieklass.
https://kulan.stockholm/tematiska-upplagg/sexualitet-samtycke-och-relationer/kulturupplevelser-som-ingang-till-kunskapsomradet-sexualitet-samtycke-och-relationer/

Kommentera