Emotion explosion – en digital workshop!

Under det gångna pandemiåret har vi alla fått slå om och behövt hitta digitala lösningar för att både barn- och unga (och vuxna med såklart) ska få uppleva scenkonst och workshops.

Pantomimteaterns mimskådespelare har skapat en digital workshop Emotion Explosion – utifrån olika teman från föreställningarna Pirret och Lust för åk 4-9. Workshopen är digital och genom en förinspelad film ger skådespelarna olika övningar och lekar för att fördjupa samtalet om det som de båda föreställningarna handlar om; kropp, integritet, samtycke. Övningarna handlar om att uppmuntra barnen och ungdomarna till att våga visa känslor, samarbeta, våga säga nej och våga lita på någon annan och att bli medveten om att kroppen speglar det vi tänker. Läs mer här!

Kommentera