Info gällande corona och teaterbesök

Vi förhåller oss efter folkhälsomyndigheternas rekommendationer och håller oss uppdaterade om rådande situation. Våra skådespelare håller avstånd till publik både på vår hemmascen Påfågeln och på turné.

Efter att ha varit i dialog med Stockholms länsstyrelse gällande den nya Pandemilagen, har Pantomimteater fått besked om följande;
Teater i utbildningssyfte som spelas för barngrupper som kommer från samma förskola omfattas inte av covid19-lagen. Teaterverksamhet i övrigt omfattas av 8 § i covid19-lagen vad gäller platser för fritids- eller kulturverksamhet. Regeringen har dock i covid19-förordningen (begravningsförordningen) inte sammansatt en begränsing för kulturverksamheter vad gäller besökare, varken antal eller per kvm. Det finns således inte någon begränsning på antal människor som får vistas i våra lokaler. Vi har endast att följa Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer i vår verksamhet.

Kommentera