EGO – urpremiär 18 februari!

Alla har ett ego. Det lever i ständig rädsla för att inte duga och att inte passa in. Med EGO vill vi påvisa det fantastiska med att bara vara du. Från 9 år.

I egot ekar åsikterna om hur vi ska vara, hur vi ska tänka och hur vi ska se ut. Hur ska jag veta vem jag är?

Läs mer här!

Boka en workshop!

I våra workshop utforskar vi kroppsspråkets betydelse, tillit & samtycke. Vi vågar vi lita på varandra och vi vågar göra bort oss!

Hos Pantomimteatern står kroppen alltid i centrum. Vi spelar ordlös teater och därför för kroppen vår talan. Kroppsspråket är något vi alla använder varje dag och ibland är det tydligt, ibland inte. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval och kroppen uttrycker även när vi inte tänker på det. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir det talade språket, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir mötet här och nu!

Läs mer om de workshops vi erbjuder:

Workshop i Vänskap & integration (från 6 år)

Workshop i Kroppsspråk & samtycke (från 10 år)

Workshop i Mim & teater (från 6 år)