Lärarkväll på Påfågeln – 9 september

I samband med premiären av Lust kommer vi att tillsammans med RFSU ha en lärarkväll. Kom med skolans lärarlag och se ett genomdrag av föreställningen, och medverka sedan på en föreläsning med Hans Olsson och Kalle Röcklinger, sakkunniga i sexualundervisning och utbildningsfrågor hos RFSU.

Sexualitet, samtycke och relationer – Inspirerande för pedagoger åk 4-9
– Först till kvarn!
17.30 Samling med macka och dryck
18.00 Lust inkl frågor till ensemble, regissör och konstnärlig ledare
19.05 Kort paus
19.10 Hans Olsson och Kalle Röcklinger från RFSU talar om att tala om sex, lust och norm kopplat till föreställningen och hur en på ett stödjande sätt talar om det i klassrummet. 
20.15 Slut
Tid: 9 september kl 17.30 – 20.15
Plats: Påfågeln, St Eriksgatan 84
Anmälan obligatorisk! Görs till dina@pantomimteatern.se Ange antal lärare och ev. allergi. 

Emotion explosion – en digital workshop!

Under det gångna pandemiåret har vi alla fått slå om och behövt hitta digitala lösningar för att både barn- och unga (och vuxna med såklart) ska få uppleva scenkonst och workshops.

Pantomimteaterns mimskådespelare har skapat en digital workshop Emotion Explosion – utifrån olika teman från föreställningarna Pirret och Lust för åk 4-9. Workshopen är digital och genom en förinspelad film ger skådespelarna olika övningar och lekar för att fördjupa samtalet om det som de båda föreställningarna handlar om; kropp, integritet, samtycke. Övningarna handlar om att uppmuntra barnen och ungdomarna till att våga visa känslor, samarbeta, våga säga nej och våga lita på någon annan och att bli medveten om att kroppen speglar det vi tänker. Läs mer här!

Info gällande corona och teaterbesök

Vi förhåller oss efter folkhälsomyndigheternas rekommendationer och håller oss uppdaterade om rådande situation. Våra skådespelare håller avstånd till publik både på vår hemmascen Påfågeln och på turné.

Efter att ha varit i dialog med Stockholms länsstyrelse gällande den nya Pandemilagen, har Pantomimteater fått besked om följande;
Teater i utbildningssyfte som spelas för barngrupper som kommer från samma förskola omfattas inte av covid19-lagen. Teaterverksamhet i övrigt omfattas av 8 § i covid19-lagen vad gäller platser för fritids- eller kulturverksamhet. Regeringen har dock i covid19-förordningen (begravningsförordningen) inte sammansatt en begränsing för kulturverksamheter vad gäller besökare, varken antal eller per kvm. Det finns således inte någon begränsning på antal människor som får vistas i våra lokaler. Vi har endast att följa Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer i vår verksamhet.