Pirret (from 10 years)

Grade 4 - grade 6
Duration: approx. 40 mins

We welcome you to this visual and musical mime show about our deepest secrets! What are these sensations I feel when I fall in love? Can I be attracted to someone I have never met IRL? What should I do if I am in love with my best friend?

There’s a tingling in my body - is it normal? This is a show about longing, about new sensations and emotions that tug and pull, about flushed cheeks and sweaty palms, about some very embarrassing situations.

Based on real-life questions from today’s youth to RFSU and KP’s Kropp & Knopp, this production is played by three highly-skilled mimes who use the fascinating language of the body to communicate. As with all of Pantomimteatern’s productions, Pirret incorporates original and commissioned music, scenography, video projections, and light design.

Script: Sara Kander & Julia Gumpert
Direction: Ulf Evrén
Set & costumes: Sara Kander
Music: Torbjörn Svedberg
Lighting, video, & technicals: Kundali Löfstrand
Hair & makeup: Alva Nord
Hair & makeup consultant: Agnes Kenttä
Actor: Björn Sällqvist, Emma Melkersson & Marina Almén
Animations: David Nord
Tailoring: Inger Lejbro
Photography: Leonard Stenberg
Illustration: Karl Johnsson
Producer: Dina Luterkort
Pedagogic material: Reyhaneh Ahangaran
RFSU advisors: Kalle Röcklinger & Hans Olsson

Pirret och LUST har fått recension i SvD!
Läs recensionen i SvD here.

”Så snygg och cool föreställning! Det som var så fint var att vi fick till ett så bra samtal i klassen efteråt gällande just kärlek. Alla kunde t.ex. relatera till känslan i att vara kär i någon där kärleken inte är besvarad. Det eleverna sa var ’Rolig, lite pinsam och bra’.

Sophie Hedberg, Observatorielundens skola, åk4.

Med koll på kroppens språk
– en intervju med Sara Kander

Hur och varför fick ni idén till ämnet?
-Jag har fyra barn som är födda mellan 1995 och 2009. Vi pratade hemma och ämnet kom in på sexualundervisningen i skolan. Mina döttrar berättade att det var en väldigt skral sexualundervisning i högstadiet (detta var ca 8–10 år sedan) samt att den enda lektion de mindes gick rasande snabbt och berörde väldigt kliniskt biologiskt hur ett barn blir till. Lite plikttroget prat om preventivmedel och de vanligaste könssjukdomarna, det var allt. Frågor om lust, identitet, samtycke, normer och genus fanns överhuvudtaget inte med på den tiden, eller kom iallafall inte fram i just deras klasser och av just deras lärare.

Läs hela intervjun here

Kulturupplevelser som ingång till kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Anna Bergqvist, lärare på Blackebergs gymnasium berättar om hur hon använt kultur som en ingång för att arbeta med det nya kunskapsområdet. I texten får vi också ta del av hur Anna hanterat undervisningen som till stor del skedde på distans på grund av pandemiåret 2021.

Avslutningen på hela temaarbetet blev äntligen ett fysiskt teaterbesök. Vi åkte till Teater Påfågeln och såg Pantomimteaterns uppsättning Pirret. Pirret riktar sig egentligen till en mellanstadiepublik, varför min ursprungliga tanke var att låta eleverna fundera över mottagaranpassning. Jag hade också med mig klassens lärare i geografi och naturkunskap på teaterbesöket, eftersom temaområdet faller sig naturligt att ta upp även i hennes kurser.

Read the Swedish text here