Kroppsspråk & samtycke (from 10 years)

This workshop explores trust, consent and the importance of body language. We dare to trust and be trusted!

Hos Pantomimteatern står kroppen alltid i centrum. Vi spelar ordlös teater och därför för kroppen vår talan. Kroppsspråket är något vi alla använder varje dag och ibland är det tydligt, ibland inte. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval och kroppen uttrycker även när vi inte tänker på det.

Workshopen fokuserar på och inspirerar till en fortsatt diskussion i klassrummet om kroppsspråk, gränser och samtycke. Övningarna handlar om att uppmuntra barnen och ungdomarna till att våga visa känslor, samarbeta, våga säga nej och våga lita på någon annan och att bli medveten om att kroppen speglar det vi tänker. Hur läser vi av kroppen på bästa sätt? Hur kan man säga nej med kroppen, eller ja? I ett tryggt sammanhang får barnen beträda nya marker och utmana sig själva.

Workshopen kan ses som en fördjupning av våra föreställningar Pirret and LUST, eller bokas på egen hand.

Facilitators: 1-2 mimes (based on the number of participants)
Duration: 45-60 minutes
Age: From 10 years
Participants: För max 15 pers/workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops
Venue: Gym rooms, physical-activity rooms, big empty classrooms
Cost: 8000 kr per workshop