Personal

Bo W Lindström
Grundare, Konstnärlig rådgivare, Mimskådespelare, Mimnestor

Sara Kander
Konstnärlig ledare, Scenograf

Dina Luterkort
Producent

Linn Bergstam
Skådespelare, produktionsassistent

Marina Almén
Skådespelare, Workshopledare

Niklas Lindgren
Workshopledare

Ipshita Rajesh
Skådespelare, Workshopledare

Erik Lennblad
Skådespelare, Workshopledare

Matilda Dahl
Workshopledare

Styrelse

Ordförande
Pia Bise, byråchef OpusEtt
Ledamöter
Bo W Lindström, grundare av Pantomimteatern, mimskådespelare
Linn Bergstam, skådespelare
Åsa Hemborg, projektutvecklare för lärarutbildning och fortbildning på UR, Sveriges Utbildningsradio
Lotta Johansson, musiker och högstadielärare
Nina Wenning, CEO Bankomat AB