Personal

Bo W Lindström
Grundare, Mimskådespelare

Sara Kander
Konstnärlig ledare, Scenograf

Dina Luterkort
Verksamhetsledare, Producent (föräldraledig)

Linn Bergstam
Konstnärlig ledare, Skådespelare

Jenny Skoglund
Vik. verksamhetsledare, Producent

Emma Melkersson
Skådespelare, Workshopledare

Marina Almén
Skådespelare, Workshopledare

Sofia Edstrand
Skådespelare, Workshopledare

Peter Åström
Skådespelare, Workshopledare

Stina Gunnarsson
Skådespelare, Workshopledare

Karu Wallin
Skådespelare, Workshopledare

Styrelse

Ordförande
Pia Bise, byråchef OpusEtt
Ledamöter
Bo W Lindström, grundare av Pantomimteatern, mimskådespelare
Åsa Hemborg, projektutvecklare för lärarutbildning och fortbildning på UR, Sveriges Utbildningsradio
Lotta Johansson, musiker och högstadielärare
Nina Wenning, CEO Bankomat AB