Personal

Bo W Lindström
Grundare, Konstnärlig rådgivare, Mimskådespelare, Mimnestor

Sara Kander
Konstnärlig ledare, Scenograf

Veronica Bedecs
Verksamhetsledare, Pressansvarig

Dina Luterkort
Producent, Turnéläggare

Åke Söderlind
Juridisk chefsrådgivare, f. rådmannen

Niklas Lindgren
Workshopledare

Ipshita Rajesh
Skådespelare, Workshopledare

Jacob Danielsson
Skådespelare, Workshopledare

Marina Almén
Skådespelare, Workshopledare

Linn Bergstam
Workshopledare

Matilda Dahl
Workshopledare

Styrelse

Ordförande
Pia Bise, byråchef OpusEtt
Ledamöter
Bo W Lindström, grundare av Pantomimteatern, mimskådespelare
Linn Bergstam, skådespelare
Åsa Hemborg, projektutvecklare för lärarutbildning och fortbildning på UR, Sveriges Utbildningsradio
Lotta Johansson, musiker och högstadielärare
Ständigt adjungerad
Veronica Bedecs, verksamhetsledare och pressansvarig Pantomimteatern,