Skapande skola

cirkus-, vänskap-, mask- & mimworkshop

I samband med våra föreställningar erbjuder vi workshops som anpassas till olika teman och frågeställningar.

Flera av våra workshops kan även anpassas till att hållas utomhus (om vädret tillåter). På skolgården, på fotbollsplanen, i närliggande park etc. 

Pantomimteatern har lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel. Alla workshops går att tillämpa på alla åldrar från 4 år. För maximal upplevelse och kvalitet delar vi upp klassen i två grupper med 12-15 elever i varje grupp, vid grupper på förskola (4-6 år) 10 elever i vardera grupp. Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger som önskar inspiration för att få in mer rörelse och improvisation i sin undervisning.

Det finns subventioner ex. Kulanpremie på alla våra workshops – 50 kr per barn för workshops. OBS! Endast på bokning i samband med föreställning samt då bokningen sker ihop med ett Skapande skola-projekt.

”Att arbeta med Pantomimteatern är en fröjd från start till mål. De är professionella, lyhörda, flexibla och kreativa. Vi i Enköping är mycket nöjda!”
Tina Engström, samordnare för Skapande skola 

 

 Mimsagor – Ett mimkollage i tre akter

 Vi erbjuder en mimworkshop utomhus för mindre barngrupper. Vi skapar/leker fram tillsammans en hel berättelse, med hjälp av mim och med enkel rekvisita, kostym o ”instrument”. Vi utgår från enkla klassiska sagor.

Vi delar upp barnen i tre grupper (5-7 barn i varje grupp) med varsin mimskådespelare  ledarna har på förhand valt ut en saga. Varje grupp ges varsin tredjedel av historien. Varje grupp iscensätter sin del av sagan med hjälp av rörelse/mim och musik/rytmer. När alla tre grupperna har gjort sin del ”färdigt”, spelar grupperna i tur ordning upp pjäsen på tre olika platser. Varje grupp spelar en akt och publiken, de andra barnen och lärarna, följer med.

Max 18 barn, uppdelat på 3 grupper. 3 mimskådespelare + minst 2 pedagoger.

Från 6 år. Workshopen är 1-2 timme, beroende på barnens ålder.

Max 2 workshops / dag.

En stunds spännande teaterlek som mynnar ut i en hel mimföreställning! Syftet är att stärka barns mod och samarbetsförmåga och vi får röra på våra kroppar i dessa stillasittande streamingtider. Vi vill uppmuntra till att synliggöra att allas insatser är lika viktiga för att skapa en föreställning. Teater är ett sant kollektivt arbete! Teater är som bäst LIVE!

Mer information för arrangörer, utbudsblad

Våra workshops

Digital workshop

Mima med oss

I våra digitala workshops får eleverna möjlighet att undersöka och lära sig att uttrycka sig utan att använda ord. Kroppen och fantasin står i fokus!

I en förinspelad film ger skådespelarna på Pantomimteatern en pedagogisk workshop i mim. Den är upplagd på ett sätt så läraren i klassrummet bara behöver pausa och starta när filmen säger åt en att göra det. Givetvis kan lärare/pedagog delta i workshopen tillsamans med sina elever. Skådespelarna ger en introduktion i mim och visar vad kroppen kan uttrycka genom både vardagliga och teatraliska gester. Genom olika övningar uppmuntras eleverna till att ge liv åt osynliga objekt. Skådespelarna bjuder på korta sketcher som inspiration för att väcka elevernas fantasi och kreativitet. Vissa av övningarna kräver att eleverna delar in sig i mindre grupper, lärare/pedgog får hjälpa till.

Avslutningsvis delas en uppgift ut till eleverna som de själva kan jobba med under en annan lektion eller som en hemuppgift. Skådespelarna ringer upp vid ett senare tillfälle (som samordnas via lärare/pedagog) för att samtal på zoom med klassen. De för en dialog med eleverna om hur det gick med uppgiften. Eleverna får sedan redovisa uppgiften för skådespelarna framför kameran och inför klassen i klassrummet. Skådespelarna ger då eleverna feedback på uppgiften.

Läraren bestämmer om den avslutande delen sker under samma dag som den första delen görs, eller om det sker vid olika tillfällen. ”Mima med oss” passar åldrarna 6-11.

Priser: 8000

Mask och Mim

Barnen får en introduktion i mask. Får sen prova att göra egna fantasifulla teatermasker, jobba med improvisation med mask och mim samt göra en liten presentation i grupp med mask och mim.

Som grund använder vi enkla neutrala masker som barnen får bygga ut/bygga om med papier maché. Förändra ansiktets form t ex lång näsa, nos, horn etc. Sedan får alla prova att spela lite med sina egna masker, ev också med enkel kostym. Vid ett av tillfällena sker en renodlad mimworkshop. Ihop blir detta sedan en uppgift som alla som vill får visa upp i grupp vid sista tillfället. 

Max 12 barn, 1-2 vuxna + 1-2 pedagoger.
Från 6 år.
Workshopen är 5 tillfällen á 1-1,5 timme. 

En härlig workshop med maskskapande och mim! Vi tar med oss vår mobila ateljé med material. Vi kommer med 2 ledare från teatern, en scenograf/maskmakare och en mimskådespelare, och så vill vi ha åtminstone 1 pedagog från skolan som ska finnas tillhands.

Obs! Denna workshop hålls inomhus.

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

 

Mim & Teater

Vi jobbar med kroppens språk och den fysiska teatern. Vi utforskar kroppen med olika mimtricks och mimtekniker. Tillsammans undersöker vi den ordlösa kommunikationen och känslouttryck. Många övningar bygger på nyfikenhet, lagkänsla och är väldigt lek- och lustfyllda! Lämplig för alla åldrar.

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

 

Cirkus & Akrobatik

I cirkusskolan arbetar barnen och skådespelarna med en enkel akrobatik och leker fram grunden för en cirkusföreställning. Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och ändå fungera i grupp. Vi fokuserar på teman som kommunikation, tillit, samarbete/teamwork och uttryck.

För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med två pedagoger för att kunna dela in klassen i två grupper med 12-15 elever. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande, i vilken grupperna visar upp sina övningar för varandra alternativt till och med gör varsin show! Lämplig från 4 år och uppåt.

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

 

Vänskap & Integration

Vi prövar kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker olika teman på ett konkret sätt, t.ex. samarbete, tillit och kommunikation. Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och eller eventuella kompisklasser. I workshopen arbetar vi med olika trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t ex i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu. I akrobatik tränas förmåga till tillit och samarbete, som clown vågar vi göra bort oss, i mim kan vi lära oss om kroppsspråk, den ordlösa kommunikationen och mycket mer. Det blir förståeligt och tydligare varför vissa saker är okej och andra inte. Titta på vår trailer! 

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

Olika upplägg!

Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11 (särskilt de kommunikativa och metakognitiva förmågorna), liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, samhällskunskap, hälsa/ idrott. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar oftast i 60 eller 90 minuterspass (med eller utan paus).

Mini: ett kortare besök ett tillfälle. Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete. Maxi: långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning. Exempel på detta är vår Mask- och Mimworkshop som hålls vid 5 tillfällen.

Våra workshops fungerar utmärkt för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska. Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg och för mer information klicka på länkarna nedan.

 • Information för arrangörer, utbudsblad

  Priser: 8000

  Tid: 60-75 min (per workshop)

  För workshops utanför Stockholms län tillkommer ibland kostnad för:
  Resa: 75 kr/mil alt. tågbiljetter
  Traktamente: 410 kr/dag/person
  Logi: Vid behov, rökfritt enkelrum med dusch

  Utbudsblad, turné
  Samlad information om våra workshops, pris m.m. för turné i hela landet. Subventioner kan förekomma lokalt, kontakta oss för mer information.

  OBS! Hör av er till oss om ni är intresserade av vår Mask- och Mimworkshop som är vid 5 tillfällen. Samt mer information för fokus nyanlända barn och ungdomar.

 • Workshop - Mask & Mim

  En workshop med maskskapande och mim

  Pantomimteatern erbjuder en längre kombinations-workshop, i form av en levande verkstad, där barnen får bygga, och skapa alldeles egna teatermasker samt ha en renodlad mimworkshop. Vid det sista tillfället skapar vi tillsammans en enkel presentation, i grupp, där barnen får visa upp och göra ett framträdande med sina egenhändigt gjorda masker.

  Vi tar med oss vår mobila ateljé med material. Obs! Denna workshop hålls inomhus.

  Från 6 år
  Max 12 deltagare

  Vi kommer med två ledare från teatern, en scenograf (och maskmakare) och en mimskådespelare.
  Skolan behöver delta med åtminstone en pedagog.

  .

 • Workshop - Mim & Teater

  Pantomimteaterns Teaterworkshop; mim

  Vi jobbar med kroppens språk och den fysiska teatern. Vi utforskar kroppen med olika mimtricks och mimtekniker. Tillsammans undersöker vi den ordlösa kommunikationen och känslouttryck. Många övningar bygger på nyfikenhet och är väldigt lek- och lustfyllda!

   

  Vad kan det ge?

  Exempel är att statusen i en grupp kan förändras, ofta kan den tysta kliva fram och yrvädret bli koncentrerad: normer kan brytas och gruppdynamiken förändras.

  Genom att, i ett tryggt sammanhang, beträda nya marker och utmana sig själv ger det ringar på vattnet i resten av livet. Självbilden kan förändras och självkänslan stärkas.

  Övningarna kan med fördel användas till att stärka den kommunikativa och metakognitiva förmågan.

  Fysiska övningar och rörelseintroduktion stimulerar det centrala nervsystemet och stärker därmed inlärningsförmågan på bred front.

  Det centrala i våra workshops är en utökad medvetenhet om kroppens kommunikation/ kroppsspråk. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval; kroppen uttrycker även när en inte tänker på det. Detta arbete kan knytas an till teman som kommunikation, tillit, samarbete och uttryck. Det blir tydligt vad som är okej och inte i det sociala spelet. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu.

  I dagens kroppsfixerade samhälle har många dålig kontakt med sin kropp. Den upplevs som för kort och för tjock eller för lång och för smal, den ska prestera och vinna tävlingar. Våra övningar strävar bl.a. efter att återfinna kontakten med sin egen kropp och bli medveten om den inre styrkan och glädjen i att vara i den! Med detta följer även en respekt för andras kroppar.

   

  Konkreta exempel:

  Lerklumpar. Barnens delas upp två och två. En är skulptören och en är lerklump. Tillsammans skapas magiska figurer! Den taktila upplevelsen är stark – man slår inte den man har skulpterat.

  I akrobatiken tränas förmåga till tillit och samarbete, som clown vågar vi göra bort oss.

  Dessa workshops kan med fördel bokas i samband med våra föreställningar, men även helt fristående. Vi anpassar innehållet efter målgrupp, tema och syfte. Passar för alla oavsett ålder, genus, fysik. Från 4 år.

   

  Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11, liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, biologi, hälsa/ idrott. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

   

  Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar gärna i 60-90 minuterspass.

  Mini: ett kortare besök ett tillfälle. Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete. Maxi: långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

   

  Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger.

  Våra workshops fungerar utmärkt för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska.

  Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt upplägg!

   

 • Workshop - Cirkus & Akrobatik

  Pantomimteaterns Cirkusskola – varieté – akrobatik (kan också ges med inslag av clown)

  I cirkusskolan arbetar barnen och skådespelarna med en enkel akrobatik och leker fram grunden för en cirkusföreställning. Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och ändå fungera i grupp.

  För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med två pedagoger för att kunna dela in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande, i vilken grupperna visar upp sina övningar för varandra alternativt till och med gör varsin show! Då behöver workshopen vara minst 90 minuter.

   

  Vad kan det ge?

  Detta arbete kan användas i utvecklingen som människa och kan knytas an till teman som kommunikation, tillit, samarbete och uttryck. Det blir tydligt vad som är okej och inte i det sociala spelet. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken här och nu, och mötet i hjärtat.

  I dagens kroppsfixerade samhälle har många dålig kontakt med sin kropp. Den upplevs som för kort och för tjock eller för lång och för smal, den ska prestera och vinna tävlingar. Våra övningar strävar bl.a. efter att återfinna kontakten med sin egen kropp och bli medveten om den inre styrkan och glädjen i att vara i den! Och med detta följer även en respekt för andras kroppar.

  Fysiska övningar och rörelseintroduktion stimulerar det centrala nervsystemet och stärker därmed inlärningsförmågan på bred front.

  Dessa verkstäder kan bokas i samband med våra föreställningar, men även helt fristående. Vi anpassar innehållet efter målgrupp, tema och syfte. Passar för alla oavsett ålder, genus, fysik. Kan med fördel anpassas för särskola och barn som inte pratar så mycket svenska. Från 4 år.

   

  Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11, liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, biologi, hälsa/idrott. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

   

  Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar gärna i 60-90 minuterspass.

  Mini: ett kortare besök vid ett tillfälle.

  Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete.

  Maxi – långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

   

  Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger.

  Våra workshops fungerar utmärkt för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska.

  Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt upplägg!

   

 • Workshop - Vänskap & Integration

  Pantomimteaterns Workshop inriktning vänskap & integration

  Ledord: Integration, vänskap, trygghet. Målgrupp: nyanlända barn (ev. med kompisklass om möjligt).

  Vi prövar kroppsspråkets betydelse samt olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker olika teman på ett konkret sätt, t.ex. samarbete, tillit, kommunikation och mimteknik. Språk, social status och bakgrund blir i denna workshop sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu! Lämplig från 4 år och uppåt.

   

  Vad kan det ge?

  Genom att, i ett tryggt sammanhang, beträda nya marker och utmana sig själv ger det ringar i på vattnet i resten av livet. Självbilden kan förändras och självkänslan stärkas. Via konkreta upplevelser och erfarenheter blir det svenska språket mer tillgängligt.

   

  Konkreta exempel:

  Det hela är egentligen väldigt enkelt –när jag byggt en pyramid med andra och vi därmed lyft varandra, när jag själv blivit lyft och i den processen klättrat på och litat på andra –då blir banden oss människor emellan starka och tydliga.

  Dessa workshops kan med fördel bokas i samband med våra föreställningar, men även helt fristående. Vi anpassar innehållet efter målgrupp, tema och syfte. Passar för alla oavsett ålder, genus, fysik.

   

  Vi strävar efter att koppla våra verkstäder till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut. Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11, liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, bild och skapande, hälsa/idrott och hemkunskap. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

  Ett förslag på för- och efterarbete kan vara brödbak/ hemkunskap. I samband med I Herthas ateljé pratar vi om Herthas passion för skapande, kreativitet och bakning. Hemkunskapsläraren kan ta upp tråden med bröd, brödets historia, olika sorters deg och bröd – och så klart äta något hembakat i slutet av varje tillfälle. Bröd är en essentiell del av människans kost oavsett plats i världen. Se även lärarhandledning för bild- och formarbete.

   

  Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar gärna i 60-90minuterspass.

  Mini: ett kortare besök ett tillfälle. Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete. Maxi – långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

  Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger.

  Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt upplägg!

 • Digitala workshops

  Mima med oss

  I våra digitala workshops får eleverna möjlighet att undersöka och lära sig att uttrycka sig utan att använda ord. Kroppen och fantasin står i fokus!

  I en förinspelad film ger skådespelarna på Pantomimteatern en pedagogisk workshop i mim. Den är upplagd på ett sätt så läraren i klassrummet bara behöver pausa och starta när filmen säger åt en att göra det. Givetvis kan lärare/pedagog delta i workshopen tillsamans med sina elever. Skådespelarna ger en introduktion i mim och visar vad kroppen kan uttrycka genom både vardagliga och teatraliska gester. Genom olika övningar uppmuntras eleverna till att ge liv åt osynliga objekt. Skådespelarna bjuder på korta sketcher som inspiration för att väcka elevernas fantasi och kreativitet. Vissa av övningarna kräver att eleverna delar in sig i mindre grupper, lärare/pedgog får hjälpa till.

  Avslutningsvis delas en uppgift ut till eleverna som de själva kan jobba med under en annan lektion eller som en hemuppgift. Skådespelarna ringer upp vid ett senare tillfälle (som samordnas via lärare/pedagog) för att samtal på zoom med klassen. De för en dialog med eleverna om hur det gick med uppgiften. Eleverna får sedan redovisa uppgiften för skådespelarna framför kameran och inför klassen i klassrummet. Skådespelarna ger då eleverna feedback på uppgiften.

  Läraren bestämmer om den avslutande delen sker under samma dag som den första delen görs, eller om det sker vid olika tillfällen. ”Mima med oss” passar åldrarna 6-11.

  Priser: 8000

Vill ni ha vårt nyhetsbrev?info@pantomimteatern.se   Tel: 08-31 54 64

Scen: Påfågeln, S:t Eriksgatan 84, Stockholm