Skapande skola

teambuilding & kommunikation

workshops i mim & teater, cirkus & akrobatik, vänskap & integration

I samband med våra föreställningar erbjuder vi workshops i olika teatertekniker som kan anpassas till olika teman/frågeställningar och då skräddarsys efter era önskemål.

Pantomimteatern har lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel. Alla workshops går att tillämpa på alla åldrar från 3 år. För maximal upplevelse och kvalitet delar vi upp klassen i två grupper med 12-15 elever i varje grupp. Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger som önskar inspiration för att få in mer rörelse och improvisation i sin undervisning.

Det finns subventioner till exempel kulanpremie på alla våra workshops – 50 kr per barn för workshops. OBS! Endast på bokning i samband med föreställning.

Tack till er skådespelare som kom till skolan och hade Workshop med alla klasser på Katarina Södra skola. Och ”Hoppet för jag dog inte” är en underbar föreställning med fantastiska skådespelare som förmedlar en resa med ett kroppsspråk som alla förstår utan att behöva ord. /Christina Vinstedt – samordnande pedagog för Skapande Skola-projekt i Stockholm under 2018

Mim & Teater

Vi jobbar med kroppens språk och den fysiska teatern. Vi utforskar kroppen med olika mimtricks och mimtekniker. Tillsammans undersöker vi den ordlösa kommunikationen och känslouttryck. Många övningar bygger på nyfikenhet, lagkänsla och är väldigt lek- och lustfyllda! Lämplig från 3 år och uppåt.

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

 

Cirkus & Akrobatik

I cirkusskolan arbetar barnen och skådespelarna med en enkel akrobatik och leker fram grunden för en cirkusföreställning. Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och ändå fungera i grupp. Vi fokuserar på teman som kommunikation, tillit, samarbete/teamwork och uttryck.

För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med två pedagoger för att kunna dela in klassen i två grupper med 12-15 elever. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande, i vilken grupperna visar upp sina övningar för varandra alternativt till och med gör varsin show! Lämplig från 3 år och uppåt.

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

 

Vänskap & Integration

Vi prövar kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker olika teman på ett konkret sätt, t.ex. samarbete, tillit och kommunikation. Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och eller eventuella kompisklasser. I workshopen arbetar vi med olika trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t ex i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu. I akrobatik tränas förmåga till tillit och samarbete, som clown vågar vi göra bort oss, i mim kan vi lära oss om kroppsspråk, den ordlösa kommunikationen och mycket mer. Det blir förståeligt och tydligare varför vissa saker är okej och andra inte. Titta på vår trailer! 

För mer information se länkarna längre ner på sidan!

 

Hur går det till?

Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11 (särskilt de kommunikativa och metakognitiva förmågorna), liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, samhällskunskap, hälsa/ idrott. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar i 45, 60 eller 90 minuterspass.

Mini: ett kortare besök ett tillfälle. Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete. Maxi: långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

Våra workshops fungerar utmärkt för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska. Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg och för mer information klicka på länkarna nedan.

 • Information för arrangörer, utbudsblad

  Priser: 4500 kr (-8000) kr per 2 workshops med ca 15 barn (60 min) genomförda samma dag.

  För workshops utanför Stockholms län tillkommer kostnader för
  Resa: 75 kr/mil alt. tågbiljetter
  Traktamente: 410 kr/dag/person
  Logi: Vid behov, rökfritt enkelrum med dusch

  Utbudsblad, turné
  Samlad information om våra workshops, pris m.m. för turné i hela landet. Subventioner kan förekomma lokalt, kontakta oss för mer information.

  Mer information för fokus nyanlända barn och ungdomar se Workshop: Vänskap & Integration (nedan)

 • Exempel på upplägg

  Detta projekt genomfördes i Bollnäs för åk 2-3 – totalt 8 klasser och 2 besökande pedagoger

  Dag 1 Lärarintroduktion – genomgång av projektet och kort “prova på-workshop”.
  Dag 2 – 3 Två föreställningar per dag visades för barnen, två klasser per tillfälle.
  Dag 4 – 8 Fyra workshops per dag med två pedagoger. Två på förmiddagen och två på eftermiddagen, parallellt.

  Efter avslutad föreställning- och workshopsperiod arbetade klasslärarna vidare själva med vårt lärarmaterial till föreställningen

 • Workshop - Mim & Teater

  Pantomimteaterns Teaterworkshop; mim

  Vi jobbar med kroppens språk och den fysiska teatern. Vi utforskar kroppen med olika mimtricks och mimtekniker. Tillsammans undersöker vi den ordlösa kommunikationen och känslouttryck. Många övningar bygger på nyfikenhet och är väldigt lek- och lustfyllda!

   

  Vad kan det ge?

  Exempel är att statusen i en grupp kan förändras, ofta kan den tysta kliva fram och yrvädret bli koncentrerad: normer kan brytas och gruppdynamiken förändras.

  Genom att, i ett tryggt sammanhang, beträda nya marker och utmana sig själv ger det ringar på vattnet i resten av livet. Självbilden kan förändras och självkänslan stärkas.

  Övningarna kan med fördel användas till att stärka den kommunikativa och metakognitiva förmågan.

  Fysiska övningar och rörelseintroduktion stimulerar det centrala nervsystemet och stärker därmed inlärningsförmågan på bred front.

  Det centrala i våra workshops är en utökad medvetenhet om kroppens kommunikation/ kroppsspråk. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval; kroppen uttrycker även när en inte tänker på det. Detta arbete kan knytas an till teman som kommunikation, tillit, samarbete och uttryck. Det blir tydligt vad som är okej och inte i det sociala spelet. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu.

  I dagens kroppsfixerade samhälle har många dålig kontakt med sin kropp. Den upplevs som för kort och för tjock eller för lång och för smal, den ska prestera och vinna tävlingar. Våra övningar strävar bl.a. efter att återfinna kontakten med sin egen kropp och bli medveten om den inre styrkan och glädjen i att vara i den! Med detta följer även en respekt för andras kroppar.

   

  Konkreta exempel:

  Lerklumpar. Barnens delas upp två och två. En är skulptören och en är lerklump. Tillsammans skapas magiska figurer! Den taktila upplevelsen är stark – man slår inte den man har skulpterat.

  I akrobatiken tränas förmåga till tillit och samarbete, som clown vågar vi göra bort oss.

  Dessa workshops kan med fördel bokas i samband med våra föreställningar, men även helt fristående. Vi anpassar innehållet efter målgrupp, tema och syfte. Passar för alla oavsett ålder, genus, fysik. Från 3 år.

   

  Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11, liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, biologi, hälsa/ idrott. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

   

  Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar gärna i 60-90 minuterspass.

  Mini: ett kortare besök ett tillfälle. Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete. Maxi: långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

   

  Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger.

  Våra workshops fungerar utmärkt för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska.

  Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt upplägg!

   

 • Workshop - Cirkus & Akrobatik

  Pantomimteaterns Cirkusskola – varieté – akrobatik (kan också ges med inslag av clown)

  I cirkusskolan arbetar barnen och skådespelarna med en enkel akrobatik och leker fram grunden för en cirkusföreställning. Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och ändå fungera i grupp.

  För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med två pedagoger för att kunna dela in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande, i vilken grupperna visar upp sina övningar för varandra alternativt till och med gör varsin show! Då behöver workshopen vara minst 90 minuter.

   

  Vad kan det ge?

  Detta arbete kan användas i utvecklingen som människa och kan knytas an till teman som kommunikation, tillit, samarbete och uttryck. Det blir tydligt vad som är okej och inte i det sociala spelet. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken här och nu, och mötet i hjärtat.

  I dagens kroppsfixerade samhälle har många dålig kontakt med sin kropp. Den upplevs som för kort och för tjock eller för lång och för smal, den ska prestera och vinna tävlingar. Våra övningar strävar bl.a. efter att återfinna kontakten med sin egen kropp och bli medveten om den inre styrkan och glädjen i att vara i den! Och med detta följer även en respekt för andras kroppar.

  Fysiska övningar och rörelseintroduktion stimulerar det centrala nervsystemet och stärker därmed inlärningsförmågan på bred front.

  Dessa verkstäder kan bokas i samband med våra föreställningar, men även helt fristående. Vi anpassar innehållet efter målgrupp, tema och syfte. Passar för alla oavsett ålder, genus, fysik. Kan med fördel anpassas för särskola och barn som inte pratar så mycket svenska. Från 3 år.

   

  Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11, liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, biologi, hälsa/idrott. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

   

  Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar gärna i 60-90 minuterspass.

  Mini: ett kortare besök vid ett tillfälle.

  Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete.

  Maxi – långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

   

  Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger.

  Våra workshops fungerar utmärkt för elever med funktionsvariationer och alla som inte talar svenska.

  Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt upplägg!

   

 • Workshop - Vänskap & Integration

  Pantomimteaterns Workshop inriktning vänskap & integration

  Ledord: Integration, vänskap, trygghet. Målgrupp: nyanlända barn (ev. med kompisklass om möjligt).

  Vi prövar kroppsspråkets betydelse samt olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker olika teman på ett konkret sätt, t.ex. samarbete, tillit, kommunikation och mimteknik. Språk, social status och bakgrund blir i denna workshop sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu! Lämplig från 3 år och uppåt.

   

  Vad kan det ge?

  Genom att, i ett tryggt sammanhang, beträda nya marker och utmana sig själv ger det ringar i på vattnet i resten av livet. Självbilden kan förändras och självkänslan stärkas. Via konkreta upplevelser och erfarenheter blir det svenska språket mer tillgängligt.

   

  Konkreta exempel:

  Det hela är egentligen väldigt enkelt –när jag byggt en pyramid med andra och vi därmed lyft varandra, när jag själv blivit lyft och i den processen klättrat på och litat på andra –då blir banden oss människor emellan starka och tydliga.

  Dessa workshops kan med fördel bokas i samband med våra föreställningar, men även helt fristående. Vi anpassar innehållet efter målgrupp, tema och syfte. Passar för alla oavsett ålder, genus, fysik.

   

  Vi strävar efter att koppla våra verkstäder till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut. Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11, liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som språk, bild och skapande, hälsa/idrott och hemkunskap. Detta utvecklar vi gärna i samarbete med er personal.

  Ett förslag på för- och efterarbete kan vara brödbak/ hemkunskap. I samband med I Herthas ateljé pratar vi om Herthas passion för skapande, kreativitet och bakning. Hemkunskapsläraren kan ta upp tråden med bröd, brödets historia, olika sorters deg och bröd – och så klart äta något hembakat i slutet av varje tillfälle. Bröd är en essentiell del av människans kost oavsett plats i världen. Se även lärarhandledning för bild- och formarbete.

   

  Vi har tre koncept: mini, midi och maxi och jobbar gärna i 60-90minuterspass.

  Mini: ett kortare besök ett tillfälle. Midi: flera besök i samma grupp, med återkoppling och något mer processinriktat arbete. Maxi – långtid, mer djupdykande, kan eventuellt leda till föreställning.

  Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger.

  Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt upplägg!

Få vårt nyhetsbrev!
info@pantomimteatern.se   Tel: 08-31 54 64

Scen: Påfågeln, S:t Eriksgatan 84, Stockholm