Cirkus & akrobatik (från 6 år)

Barnen är antagna till Pantomimteaterns egna cirkusskola! Här får de medverkande tillsammans med skådespelarna arbeta fram en enkel akrobatik till en cirkusföreställning. Ett hududsakligt syfte till workshopen är att våga ta plats i leken och ändå fungera i grupp. Vi fokuserar på kommunikation, tillit, samarbete/teamwork och uttryck.

Beroende på grupp och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande, i vilken grupperna visar upp sina övningar för varandra – eller hela sin cirkusföreställning!


Medverkande: 1-2 mimskådespelare (beroende på antal i gruppen)
Längd: 1,5 timmar
Ålder: Från sju år
Antal: En klass bli uppdelad i två, ca 15/grupp.
Lokal: Inomhus – gympasal, röreslerum