Mima med oss – Digital workshop (6 – 11 år)

I våra digitala workshops får eleverna möjlighet att undersöka och lära sig att uttrycka sig utan att använda ord. Kroppen och fantasin står i fokus!

I en förinspelad film ger skådespelarna på Pantomimteatern en pedagogisk workshop i mim. Den är upplagd på ett sätt så läraren i klassrummet bara behöver pausa och starta när filmen säger åt en att göra det. Givetvis kan lärare/pedagog delta i workshopen tillsamans med sina elever. Skådespelarna ger en introduktion i mim och visar vad kroppen kan uttrycka genom både vardagliga och teatraliska gester. Genom olika övningar uppmuntras eleverna till att ge liv åt osynliga objekt. Skådespelarna bjuder på korta sketcher som inspiration för att väcka elevernas fantasi och kreativitet. Vissa av övningarna kräver att eleverna delar in sig i mindre grupper, lärare/pedgog får hjälpa till.

Avslutningsvis delas en uppgift ut till eleverna som de själva kan jobba med under en annan lektion eller som en hemuppgift. Skådespelarna ringer upp vid ett senare tillfälle (som samordnas via lärare/pedagog) för att samtal på zoom med klassen. De för en dialog med eleverna om hur det gick med uppgiften. Eleverna får sedan redovisa uppgiften för skådespelarna framför kameran och inför klassen i klassrummet. Skådespelarna ger då eleverna feedback på uppgiften. Läraren bestämmer om den avslutande delen sker under samma dag som den första delen görs, eller om det sker vid olika tillfällen.

Det tillkommer även en lärarhandledning som innefattar den information som du som pedagog/lärare behöver för att workshopen ska kunna genomföras. 

Workshopledare & koreografi: Ipshita Rajesh, Jacob Danielsson & Bo W. Lindström 
Längd: ca 60 + 60 min (två olika tillfällen)
Antal: 30 barn + personal
Lokal: Gymnastiksal eller klassrum med borttagna bänkar/bord.
En stor skärm/projektor behövs för workshopen!