Emotion explosion – Digital workshop (från 10 år)

En digital workshop i kroppsspråk och om samtycke.

Hos Pantomimteatern står kroppen alltid i centrum. Vi spelar ordlös teater och därför för kroppen vår talan. Kroppsspråket är något vi alla använder varje dag och ibland är det tydligt, ibland inte.

Pantomimteaterns mimskådespelare har gjort en workshop utifrån olika teman från föreställningarna Pirret och Lust. Workshopen är digital och genom en förinspelad film ger skådespelarna olika övningar och lekar för att fördjupa samtalet om det som de båda föreställningarna handlar om; kropp, integritet, samtycke. Övningarna handlar om att uppmuntra barnen och ungdomarna till att våga visa känslor, samarbeta, våga säga nej och våga lita på någon annan och att bli medveten om att kroppen speglar det vi tänker. Hur läser vi av kroppen på bästa sätt?

Workshopen fokuserar på och inspirerar till en fortsatt diskussion i klassrummet om kroppsspråk, gränser och samtycke. Vi vill att workshopen ska fungera som en bro mellan föreställningarna och klassrummet!

Tillhörande workshopen kommer en instruktion om alla övningar som förklarar dess syfte och mål!

Workshopledare: Ipshita Rajesh, Jacob Danielsson & Linn Bergstam
Längd: ca 60 min
Antal: En klass/workshop
Lokal: Gymnastiksal eller klassrum med borttagna bänkar/bord.
En stor skärm/projektor behövs för workshopen!