Känsloworkshop – digital workshop (från 11 år)

I en tid av distansering kan det vara intressant att reflektera och åskådliggöra hur mycket våra kroppar faktiskt berättar. När vi inte kan kramas och vara så nära varandra som vi önskar, hur kan jag då förtydliga det jag vill med hjälp av min kropp? På avstånd.
En workshop i mim som fokuserar på att synliggöra hur vi uttrycker oss med våra kroppar.
I ett undersökande rum får ungdomarna i högstadiet utrymme att reflektera över det som under den åldern är så högaktuellt.
Vår förhoppning är att workshopen ska ge verktyg i deras vardag genom att medvetandegöra kroppens olika delar. Beroende på vilken energi, känsla eller dynamik vi lägger i våra rörelser så kan vi berätta helt olika saker.
Hur vi ser ut, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi kan använda oss av kroppen för att visa det vi vill/inte vill visa.
I den förinspelade filmen får eleverna uppgifter av workshopsledarna.

Workshopledare: 2 mimskådespelare
Längd: 60 min
Antal: 30 barn + personal
Lokal: Gymnastiksal eller klassrum med borttagna bänkar/bord.
En stor skärm/projektor behövs för workshopen!