Kroppsspråk & samtycke (från 10 år)

I denna workshop utforskas tillit, samtycke och kroppsspråkets betydelse. Vi vågar vi lita på varandra och vi vågar göra bort oss!

Vi lär oss var som är okej och vad som inte är det, och att det som känns okej idag kanske inte känns okej imorgon. Hur kan man säga nej med kroppen, eller ja? I ett tryggt sammanhang får barnen beträda nya marker och utmana sig själva.

Det centrala i denna workshops är en utökad medvetenhet om kroppens kommunikation och vårt kroppsspråk. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval och kroppen uttrycker även när vi inte tänker på det.

Workshopen kan ses som en fördjupning av våra föreställningar eller bokas på egen hand.

Workshopledare: 1-2 mimskådespelare (beroende på antal i gruppen)
Längd: 45-60 minuter
Ålder: Från 10 år
Antal: För ca. 15 pers/workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops
Lokal: Gympasal, rörelserum, större klassrum
Pris: 8000 kr per workshop