Mask & mim (från 6 år)

Tillsammans med Pantomimteaterns scenograf & kostymör får barnen en introduktion i maskhantverket och får sedan göra egna fantasifulla teatermasker.
Som grund använder vi enkla neutrala masker som barnen får bygga ut/bygga om med papier maché. Kanske kan deras mask få en lång näsa? Nos? Horn? Bara fantasin sätter gränser!

Med deras egna teatermasker får de sedan en introduktion till improvisation och mim. De får sedan i grupp uppgifter om hur de jobbar med sina masker.
Alla får spela med sina egna masker. Vid ett av tillfällena sker en renodlad mimworkshop. Ihop blir detta sedan en uppgift som alla som vill får visa upp i grupp vid sista tillfället.
En härlig workshop med maskskapande och mim! Vi tar med oss vår mobila ateljé med material.

Obs! Denna workshop hålls inomhus.

Medverkande: En maskmakare och en mimskådespelare
Längd: 5 tillfällen á 1-1,5 timme
Ålder: från 6 år
Antal: 12 barn, 2 pedagoger
Lokal: Inomhus