Mimsagor (från 6 år)

Ett mimcollage i tre akter
Coronaanpassad workshop!


Vi erbjuder en mimworkshop utomhus för mindre barngrupper. Vi skapar/leker fram tillsammans en hel berättelse, med hjälp av mim och med enkel rekvisita och kostym. Vi utgår från enkla klassiska sagor.

Vi delar upp barnen i tre grupper (5-7 barn i varje grupp) med varsin mimskådespelare som leder workshopen. Ledarna har på förhand valt ut en saga. Varje grupp ges varsin tredjedel av historien och iscensätter sin del av sagan med hjälp av rörelse/mim och musik/rytmer. När alla tre grupperna har gjort sin del ”färdigt”, spelar grupperna i tur ordning upp pjäsen på tre olika platser. Varje grupp spelar en akt och publiken, de andra barnen och lärarna, följer med.

En stunds spännande teaterlek som mynnar ut i en hel mimföreställning! Syftet är att stärka barns mod och samarbetsförmåga och vi får röra på våra kroppar i dessa stillasittande streamingtider. Vi vill uppmuntra till att synliggöra att allas insatser är lika viktiga för att skapa en föreställning. Teater är ju ett sant kollektivt arbete!

Medverkande: Tre mimskådespelare
Längd: 1-2 timmar, beroende på barnens ålder
Ålder: fr. 6 år
Antal: max 18 barn, uppdelat på grupper om tre.
Lokal: Utomhus, i parken eller på gården