Vänskap & integration (from 6 years)

When people meet, unsaid words, body language, and presence are sometimes more important than spoken word and social status.

I denna vänskaps-workshop utforskas kroppsspråkets betydelse, olika sociala och fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra, med fokus på tillit och vänskap. Hur pratar vi med våra kroppar och kroppsspråket? Övningarna berör olika områden såsom tillit, trygghet, självkänsla och kommunikation. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.

This workshop has been very well appreciated by pedagogues with immigrant students, and in classrooms with a need for relationship-building.

The workshop can booked in connection with a show or as a stand-alone workshop.


Facilitators: 1-2 mimes (based on the number of participants)
Duration: 45-60 minutes
Age: from 6 years
Participants: approx. 15 participants per workshop. For groups with more than 15 participants, two workshops must be booked.
Venue: Gym rooms, physical-activity rooms, big empty classrooms
Cost: 8000 kr per workshop