Workshops

Pantomimteatern har lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel. Alla workshops går att tillämpa på alla åldrar från 6 år. Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger som önskar inspiration för att få in mer rörelse och improvisation i sin undervisning.

Digital workshops


”Att arbeta med Pantomimteatern är en fröjd från start till mål. De är professionella, lyhörda, flexibla och kreativa. Vi i Enköping är mycket nöjda!”
Tina Engström, samordnare för Skapande skola 

”Tycker det är häftigt att kan man göra saker som inte finns på riktigt. Jag kunde verkligen se repet när vi hoppade hopprep. Det var där!”
Barnen åk 3, Munkmoraskolan, Värmdö

”Detta är jättebra för gruppsammanhållningen”
Pedagog åk 3, Munkmoraskolan, Värmdö