Subvention

Till dig som arrangerar barn- och ungdomskultur:
Våra föreställningar och workshops kan subventioneras.

Om du är verksam inom Stockholms stad:
Finns alla våra föreställningar och workshops på Kulan och subventioneras om du bokar via Kulan.

Om du är verksam i Region Stockholms kommuner:
Kan föreställningar och workshops bli subventionerade via Pantomimteaterns scenkonststöd.