Subvention

Till dig som arrangerar barn- och ungdomskultur i landet:
Möjlighet till subvention kan finnas, kontakta oss för mer information.

Om du är verksam i Region Stockholms kommuner:
Våra föreställningar och workshops är subventionerade genom Region Stockholms scenkonststöd. Kontakta oss för mer information.

Om du är verksam inom Stockholm stad:
Våra föreställningar och workshops är subventionerade genom bokning via Kulan och Kulanpremien. Kontakta oss för mer information.