Subvention

Till dig som arrangerar barn- och ungdomskultur:
Våra föreställningar och workshops kan subventioneras.

Om du är verksam inom Stockholms stad:
finns alla våra föreställningar och workshops på Kulan och subventioneras om du bokar via Kulan

Om du är verksam i Region Stockholms kommuner:
kan föreställningar och workshops bli subventionerade via Pantomimteaterns scenkonststöd.

Om du är verksam i resten av landet:
Om du köper minst två av våra föreställningar kan du få 50% rabatt på två workshops.
Subventioneras via särskilt stöd från Hedlunds stiftelse