Vänskap & integration (från 6 år)

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir det talade språket, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir mötet här och nu!

I denna vänskaps-workshop utforskas kroppsspråkets betydelse, olika sociala och fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra, med fokus på tillit och vänskap. Hur pratar vi med våra kroppar och kroppsspråket? Övningarna berör olika områden såsom tillit, trygghet, självkänsla och kommunikation. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.

Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och/eller klasskompisar.

Workshopen kan ses som en fördjupning av våra föreställningar eller bokas på egen hand.


Workshopledare: 1-2 mimskådespelare (beroende på antal i gruppen)
Längd: 45-60 minuter
Ålder: Från 6 år
Antal: För ca. 15 pers/workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops
Lokal: Gympasal, rörelserum, större klassrum
Pris: 8000 kr per workshop