Vänskap & integration (från 6 år)

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir språket, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu!

I denna workshop utforskas kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker teman som samarbete, tillit och kommunikation. Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och/eller klasskompisar. Vi jobbar med trygghetsövningar, samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar. I klassiska mimövningar lär vi oss om kroppsspråk och övningar i clownteknik vågar vi göra bort oss.
Titta mer på vår trailer.


Medverkande: 1-2 mimskådespelare (beroende på antal i gruppen)
Längd: 1, 5 timmar
Ålder: Från 6 år
Antal: En klass blir uppdelad på två, ca 15/grupp
Lokal: Inomhus – gympasal, rörelserum