Pantomimteatern

Pantomimteatern är en fri turnerande teatergrupp. Verksamheten startades 1977 av den första elevkullen på Mimlinjen vid Statens Dansskola, däribland Bo W Lindström som fortfarande är kvar i gruppen. Verksamhetens syfte var till en början att arbeta över ett brett fält av både barn och vuxenteater och gjorde så fram till 1992. Bosses kärlek till barnteatern har präglat mycket av vad Pantomimteatern är idag, och numera spelar vi i huvudsak för barn och ungdomar. Uttrycket allåldersteater framhåller vi ändå, för många av våra produktioner uppskattas även av den vuxna publiken.

Vi utgår från rörelsen – kroppens eget språk – och vill verka för att utveckla och befästa mimen som konstart i Sverige och i världen. Den konstnärliga formen är helt inriktad på gestaltning utan talade repliker, den vilar på samspelet mellan mim, rörelse, musik och scenografi. Ibland använder vi även video, dockor, masker och skuggspel. Innehållet i våra pjäser är minst lika viktigt som formen. Vi väljer aktuella teman som publiken utan svårighet ska kunna identifiera sig med. Det kan vara kärlek, sorg, utanförskap och orättvisor, allt sett med ett barnperspektiv. Vi tror att inget ämne är för svårt, det beror helt på hur man framställer det. Vårt mål är att stärka självkänslan och stimulera fantasin hos publiken. Vi har utvecklat en form som vi kallar Mimdrama och vi arbetar gränsöverskridande med dansare, cirkusartister, ibland med inslag av clownteknik eller dockspel.

Vi spelar för barn, ungdomar och vuxna, gärna för dem som saknar ett utvecklat verbalt språk. Vi spelar för förskolor och skolans olika stadier, även teckenspråkskolor, anpassade skolor, för nyanlända etc. samt familjeföreställningar. Vi spelar i hela Sverige och i Världen. Konst ska vara för alla!